kim jesteśmy

Systematyka:

# Jesteśmy firmą wykonującą zawodowo działalność lobbingową;
# Świadczymy usługi konsultingowe i doradcze;
# Zapewniamy niezbędną technologię, narzędzia i zasoby;
# Realizujemy projekty specjalne;
# Dostarczamy zaawansowane rozwiązania technologiczne.

Lobbing Legitymujemy się Certyfikatem wydanym przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji o numerze 000384. Oferujemy usług lobbingowe: Government Relations, Public Affairs, procesowanie korzystnych dla Klienta projektów nowych rozwiązań prawnych lub zmian w projektach istniejących.
Konsulting Świadczymy usługi doradcze i konsultingowe z zakresu:
- doskonalenia pracy organizacji;
- doradztwa w zakresie doboru metodyk i narzędzi;
- doradztwa w prowadzeniu projektów;
- doradztwa kreacji marki/produktu;
- doradztwa w zbudowaniu i utrzymaniu relacji z Klientami;
- doradztwa w zakresie Public Relation & Marketing.
IT Projektowanie, wdrażanie i obsługa rozwiązań IT, w szczególności:
- sprzętu, podzespołów IT i oprogramowania;
- z zakresu obronności i bezpieczeństwa publicznego;
- z zakresu konsultingu teleinformatycznego;
- hardeningu i polityk bezpieczeństwa;
- z zakresu cyberbezpieczeństwa;
- z zakresu systemów IT /systemy obliczeniowe, back-up, DRC, inne/;
- z zakresu identyfikacji, opisu i doskonalenia procesów biznesowych;
- szkoleń specjalistycznych.
Łączność Projektowanie i wdrażanie systemów łączności, w szczególności:
- z zakresu obronności i bezpieczeństwa publicznego;
- Smart City;
- ochrony obwodowej granicy;
- korelacji i analizy danych;
- szkoleń specjlaistycznych.
Software Tworzenia aplikacji i oprogramowania na życzenie i wg. potrzeb Klienta.

Zasady, kryteria i wartości:

 • pełne zaangażowanie;
 • absolutna dyskrecja;
 • reguły sztuki oraz światowe standardy;
 • lokalne uwarunkowania;
 • zasady zarządzania ryzykiem, wiedzą i ograniczonych zasobów;
 • wysoka skuteczność;
 • długofalowa współpraca.

Celem działania firmy DIGIFENCE jest świadczenie 
profesjonalnych usług na bazie aktualnej wiedzy,
sprawdzonych metodyk oraz strategii. 
	

Usługi firmy DIGIFENCE to połączenie specjalistycznej wiedzy, długoletniej praktyki i kompetencji. Z jednakową pasją pracujemy dla małych firm jak i dużych, międzynarodowych organizacji, przez co nasze projekty są efektowne i efektywne. Oferujemy usługi, które nacechowane są:

 • zrozumieniem indywidualnych potrzeb i oczekiwań Klienta;
 • skutecznym oraz kompleksowym rozwiązywaniem problemów;
 • stosowaniem nowoczesnych i weryfikowalnych metodyk;
 • doświadczeniem w branży;
 • partnerstwem biznesowym z światowymi liderami rynku IT;
 • dostępem do aktualnych danych;
 • całkowitą niezależnością od dostawców rozwiązań;
 • etyką działań: cenimy sobie obiektywizm i uczciwość.


Wśród naszych Klientów znajdują się agencje, firmy, 
instytucje jak i podmioty komercyjne, które są znane 
zarówno na rynku polskim, jak i na rynkach światowych.

Do pobrania:

Ulotka: Link
Radwin: Link
Voxtronic_1: Link
Voxtronic_2: Link
Tactical: Link

Nota prawna

Oświadczenie:

Firma Digifence deklaruje funkcjonowanie firmowej witryny internetowej z najwyższą starannością, zasadami wiedzy technicznej oraz zasadami profesjonalizmu zawodowego, jak również zgodności z obowiązującymi przepisami prawa. Jednocześnie oświadczamy, iż dokładamy wszelkich możliwych starań by treści zawarte w niniejszym serwisie były jak najbardziej aktualne.

Jeżeli nie zaznaczono inaczej, to wszystkie -poza DIGIFENECE- znaki towarowe, nazwy własne marek, loga firmowe oraz symbole wyświetlane w firmowej witrynie internetowej są własnością firm trzecich, ich podmiotów stowarzyszonych i/lub partnerów.

Zdjęcia i grafiki użyte w firmowej witrynie internetowej są naszą własnością.


Informacje zawarte w firmowej witrynie internetowej 
są tylko ogólną informacją o naszej działalności 
oraz nie stanowią oferty zawarcia umowy w rozumieniu 
art. 66 Kodeksu Cywilnego. 

Kopiowanie, przedrukowywanie lub udostępnianie w innych 
mediach tekstów i/lub obrazów zamieszczonych na naszych
stronach internetowych jest możliwe wyłącznie za 
pisemną zgodą jej właściciela.

Jak pracujemy

Kto nas wspiera:

Pragnąc zagwarantować Klientom najwyższy poziom wiedzy i obiektywizmu firma DIGIFENCE zawarła umowy z wiodącymi graczami na rynku. Współpracujemy z wieloma podmiotami zarówno prywatnymi zajmującymi się tematyką bezpieczeństwa oraz obronnością państwa, jak i ze służbami oraz podmiotami publicznymi związanymi z tym obszarem.

Reprezentujemy producentów oraz firmy technologiczne z:
- Austra;
- Izrael;
- USA.

Dysponujemy umowami partnerskimi oraz aktualnymi akredytacjami centrów dystrybucyjnych i producentów, które gpotwierdzają naszą zdolność do wykonania zlecenia. Obsługa i proces realizacja zamówień odbywa się w porozumieniu i przy współpracy z największymi centrami dystrybucji wartości dodanej IT oraz VAR.

Organizacja pracy:

Firma DIGIFENCE oddaje w Państwa ręce wieloletnie doświadczenia zdobyte w największych firmach IT: wiedza na temat trendów rynkowych, narzędzi i technologii pozwoliły nam na wypracowanie autorskiej metodyki pracy.

Działamy z zachowaniem światowych standardów:

 • tylko sprawdzone technologie;
 • najlepsze rozwiązania i kooperanci;
 • czytelne procedury i logiczne zasady współpracy
 • pełna dokumentacja projektowa i powdrożeniowa;
 • wysoka skuteczność w działaniu.

Metodyka Projektowa:

Zarządzamy projektami Klientów w kategoriach planowania, organizacji i kontrolowania wszystkich aspektów projektu oraz motywowaniu wszystkich zaangażowanych w nie zasobów, aby osiągnąć cele projektu zgodnie z ustalonym terminem, kosztami i kryteriami. Planujemy i prowadzimy projekty z wykorzystaniem metod CPM i PERT. Zazwyczaj projekty składają się z dwóch faz:

Planowanie

Tutaj projekt jest definiowany: testuje się jego wykonalność, ustanawia cele, opracowuje szczegóły prac, przypisuje zasoby, ustala czas wykonania, zarządza i organizuje prace. CEL: Celem jej jest skuteczne wsparcie w doborze, parametryzacji oraz wyborze rozwiązania bądź systemu informatycznego wspomagającego procesy biznesowe, spełniającego określone kryteria w postaci wymagań funkcjonalnych i technicznych.

Wykonanie

W tej fazie dostarcza się zasoby, materiały, wykonuje prace, rozwiązuje powstałe problemy i na koniec przekazuje gotowy produkt klientowi. CEL: Podpisanie umowy na rozwiązanie jest tylko niezbędnym warunkiem i początkiem procesu doskonalenia organizacji Klienta w zakresie obsługi i rozwoju systemu. Końcowy sukces w tym zakresie zależy od wielu czynników, spośród których wymienić należy: poziom przygotowania, kompetencji, zaangażowania oraz adaptacji do zmian Zarządu i pracowników Klienta oraz skuteczność konsultantów dostawcy w realizacji celów przedsięwzięcia. Celem jest osiągnięcie celów Klienta w określonym budżecie, czasie i przy określonych wymaganiach oraz z góry zdefiniowanych zasobach. Praca z Klientem przebiega wg poniższego algorytmu: Wartością dla Klienta jest odpowiedź na pytanie „czy rozwiązanie lub system informatyczny spełnia potrzeby przedsiębiorstwa i dlaczego?”


Wartością dla Klienta jest osiągnięcie zamierzonych celów 
w określonym budżecie i czasie, przy założonym 
zaangażowaniu zasobów oraz określonych wymaganiach 
funkcjonalnych.

Jesteśmy elastyczną organizacją: każdorazowo, wspólnie 
z Klientem doprecyzowujemy zarówno zakres współpracy 
jak i model wdrożenia projektu.

Formularz Kontaktowy

Zapraszamy do kontaktu! Prosimy o wysłanie nam wiadomości za pośrednictwem poniższego formularza.

DANE REJESTROWE FIRMY:


	DIGIFENCE
	Przy Skarpie 70 F lok. 78
	87-100 Toruń
	POLSKA
	NIP: 5211534273
	REGON: 362384916
	www.digifence.pl
	

Oferta

Lobbing & konsulting

Podstawę prawną naszych działań reguluje Ustawa o działalności lobbingowej w procesie stanowienia prawa, z dnia 7 lipca 2005 roku. Prowadzimy działania -w rozumieniu Ustawy- metodami prawnie dozwolonymi zmierzającymi do wywarcia wpływu na organy władzy publicznej w procesie stanowienia prawa. Jako podmiot działający na zlecenie oferujemy tzw. Mix efektów - czyli cztery główne kategoria zysków, którymi zazwyczaj zainteresowany jest Klient, są nimi:

Defensywne utrzymanie dogodnego dla Klienta status quo;
utrzymanie osiągniętej przez Klienta pozycji.
Ofensywne przeprowadzenie pożądanych przez Klienta zmian;
ograniczenie niekorzystnych dla Klienta rozwiązań.
Legislacyjne działania dotyczące ustaw, rozporządzeń czy uchwał organów samorządowych.
Decyzyjne działania, których celem jest uzyskanie określonej decyzji.

Lobbing w wykonaniu firmy Digifence należy postrzegać jako proces komunikacji, przekazu i nacisku w ujęciach:


Nadawca/Klient ► przekaz ► odbiorca
Nadawca/Klient ► cel ► decydenci
	

Jako dopełnienie oferujemy usługi Public Relation oraz wsparcia i obsługi projektów, w tym: informacja dla odbiorców o wprowadzeniu Twojego biznesu/produktu na rynek; wyróżnienie biznesu/produktu na tle rozwiązań konkurencyjnych lub skojarzenia biznesowego z grupą docelową odbiorców.

Podejmowanie decyzji coraz silniej opiera się na dostępie do informacji o niespotykanej dotąd precyzji. W dzisiejszym otoczeniu biznesowym trudno sobie wyobrazić, aby funkcje systemów IT czy cyberbezpieczeństwa były realizowane z ołówkiem i kartką papieru. Pojawiła się zatem konieczność powiązania ich z istniejącymi u Klienta systemami informatycznym, poprzedzona skutecznym procesem audytu, doboru i dostawcy usług towarzyszących. Decydujące znaczenie w doborze systemu informatycznego i jego dostawcy mają indywidualne potrzeby informacyjne każdego Klienta. Dobór rozwiązań i systemów informatycznych i ich dostawców musi być każdorazowo dostosowany do specyfiki danej organizacji i problemów, jakie muszą zostać rozwiązane. Nasze usługi i konsulting oferują więcej niż zaawansowane rozwiązania gwarantujące spokój i bezpieczeństwo IT organizacji. To przede wszystkim filozofia działania, która prowadzi do wspólnego wypracowania najbardziej efektywnego systemu, gwarantującego bezpieczeństwo cybernetyczne organizacji Klienta.

"Jeśli nie możesz czegoś zmierzyć, to nie możesz tym zarządzać”
Digifence wdraża światowej klasy rozwiązania IT, prowadzi stały nadzór nad bezpieczeństwem systemów informatycznych Klientów, pomaga w sytuacjach krytycznych. Oferujemy:

 • konsultacje bezpieczeństwa IT;
 • hardening (uszczelnianie, zabezpieczanie) systemów operacyjnych i urządzeń teleinformatycznych;
 • kwalifikację firmowych procedur bezpieczeństwa;
 • projektowanie dedykowanych polityk bezpieczeństwa;
 • analizę po włamaniową oraz disaster recovery;
 • szkolenia w zakresie bezpieczeństwa IT.

IT & łączność

Digifence jest dystrybutorem rozwiązań firmy Radwin, wiodącego producenta systemów łączności integrujących głos, video i dane, co doskonale predestynuje je do wykorzystania w obszarze bezpieczeństwa publicznego. W naszej ofercie znajdują się rozwiązania typu punkt-punkt oraz punkt-wielopunkt, stanowiące szkielet sieci. Ponadto oferujemy autonomiczne systemy techniczno-operacyjne służące do zdalnego monitorowania i reagowania (w tym także fizycznej eliminacji zagrożeń) w zadanej strefie chronionej. Propozycje zastosowania:

 • ochrona obwodowa granicy;
 • bezpieczeństwo publiczne;
 • zabezpieczenie imprez masowych;
 • bezpieczna łączność (wojsko/służby).

Digifence jest oficjalnym dystrybutorem rozwiązań firmy Voxtronic. Oferujemy systemy inwestygacji śledczej i udowadniania procesowego na bazie łączności radiowej, komunikacji analogowej bądź cyfrowej, łączności GSM, GSM-R, VoIP lub TETRA. Systemy, które organizacją zarządzanie rejestrowaniem mowy i zapisu danych wraz z pełną korelacją danych ze źródeł niezależnych względem siebie) o poniższych funkcjach:

 • monitorowania, dokumentowania i analiza danych w bardzo wrażliwych obszarach działania;
 • systemy analiz dla banków oparte o scenariusze i raportowanie dla celów ubezpieczeniowych;
 • systemy monitorowanie połączeń telekomunikacyjnych (legalne podsłuchy);
 • systemy wykrywania nadużyć, ochrona przychodów;
 • systemy dokumentacji i analiz dla kolei, centrów kontroli ruchu powietrznego, firm autobusowych, zapewnienie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz śledzenie połączeń z pogróżkami.

Na zasadzie bezpośredniej wspólpracy z producentami możemy zaoferować systemy przechwytywania monitoringu i naprowadania mediów komórkowych, satelitarnych UMTS i WIMAX. Na idywidualne zapytanie oferujemy inteligentne systemy strategiczne/systemy ostrzegania i lokalizowania, systemy zagłuszające, pasywne systemy przechwytywania i monitoringu GMS oraz systemy detekcji, monitoringu i zwalczania autonomicznych systemów latających (drony).

Aplikacje


Nasi programiści i eksperci od software tworzą 
aplikacje uzupełniające funkcjonalności Twoich 
systemów informatycznych. Rozwiązania softwarowe 
integrujemy z systemami funkcjonującymi w firmie 
Klienta. Dostarczamy aplikacje desktopowe/webowe, 
które współpracują z wieloma rodzajami baz danych: 

# aplikacje desktopowe dla Windows;
# aplikacje www w technologii ASP .NET MV;
# inne, wg indywidualnych wymagań Klienta.

Nasi programiści działają ww współpracy z fachowcami 
z różnych obszarów IT. Dzięki temu dysponują szerszym 
spojrzeniem na obszar biznesowy i technologiczny, 
którego dotyczy projekt. 

Pracujemy w oparciu o profesjonalne narzędzia oraz
komponenty gwarantujące estetykę, funkcjonalność 
i wydajność rozwiązania.