EN EN  IL עברי 

#PROFIL DZIAŁANOŚCI

Firma Digifence świadczy na rzecz swoich Klientów szeroki wachlarz  usług konsultingowych i doradczych. Jesteśmy podmiotem wykonującym zawodowo działalność lobbingową, wpisanym do rejestru Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji pod numerem: 00384.

Firma dostarcza instytucjom i organizacjom niezbędną technologię, narzędzia i zasoby do realizacji projektów specjalnych. Oferujemy kompleksowe usługi oraz więcej niż zaawansowane rozwiązania  w zakresie software, infrastruktury i bezpieczeństwa informatycznego. Zaprojektujemy, oprogramujemy, dostarczymy, wdrożymy i uruchomimy  dedykowane na miarę Twoich potrzeb rozwiązanie.  WIęcej...#NASZE WARTOŚCI

- Pełne zaangażowanie;
- Absolutna dyskrecja;
- Reguły i zasady sztuki;
- Światowe standardy;
- Lokalne uwarunkowania;
- Zasady zarządzania ryzykiem;
- Zasady ograniczonych zasobów;
- Zasady zarządzania wiedżą;
- Wysoka skuteczność;
- Dobro Klienta wartością nadrzędną;
- Długofalowa współpraca;


Serwis korzysta z plików cockies | Copyright (c) 2015-2016 Digifence | Nota Prawna


#TECHNOLOGIE

 #AKTUALNOŚCI

     

    ikona
    Firma otrzymała Certyfikat wydany przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji uprawniający Podmiot do działań Lobbingowych.