kim jesteśmy

Systematyka:

# Jesteśmy firmą wykonującą zawodowo działalność lobbingową;
# Świadczymy usługi konsultingowe i doradcze;
# Zapewniamy niezbędną technologię, zasoby, narzędzia i wiedzę ;
# Realizujemy projekty specjalne;
# Dostarczamy zaawansowane rozwiązania technologiczne.

Lobbing Legitymujemy się Certyfikatem wydanym przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji o numerze 000384. Oferujemy: Government Relations, Public Affairs, procesowanie korzystnych dla Klienta projektów nowych rozwiązań prawnych lub zmian w projektach istniejących.
Konsulting Świadczymy usługi doradcze i konsultingowe z zakresu:
- doskonalenia pracy organizacji;
- doradztwa w zakresie doboru metodyk i narzędzi;
- doradztwa w prowadzeniu projektów;
- doradztwa w zakresie rozwiązań specjalnych/poufnych;
- doradztwa w zakresie Public Relation & Marketing.
IT Projektowanie, wdrażanie i obsługa rozwiązań IT:
- z zakresu sprzętu/podzespołów IT i oprogramowania;
- z zakresu obronności i bezpieczeństwa publicznego;
- z zakresu konsultingu teleinformatycznego;
- z zakresu zabezpieczeń kontriwigilacyjnych;
- polityk bezpieczeństwa/cyberbezpieczeństwa;
- z zakresu systemów IT /obliczeniowych/ back-up/inne;
- z zakresu identyfikacji i doskonalenia procesów;
- szkoleń specjalistycznych.
Łączność Projektowanie i wdrażanie systemów łączności:
- z zakresu obronności i bezpieczeństwa publicznego;
- integracji systemów łączności;
- Smart City;
- ochrony obwodowej granicy;
- korelacji i analizy danych;
- szkoleń specjlaistycznych.
Software Tworzenia aplikacji i oprogramowania na życzenie i wg. potrzeb Klienta.

NASZE wartości:

 • pełne zaangażowanie;
 • absolutna dyskrecja;
 • reguły sztuki oraz światowe standardy;
 • lokalne uwarunkowania;
 • zasady zarządzania ryzykiem, wiedzą i ograniczonych zasobów;
 • wysoka skuteczność;
 • długofalowa współpraca.

Celem działania firmy DIGIFENCE jest świadczenie 
profesjonalnych usług na bazie aktualnej wiedzy,
sprawdzonych metodyk oraz strategii. 
	

Usługi firmy DIGIFENCE to połączenie specjalistycznej wiedzy, wieloletniej praktyki i kompetencji. Z jednakową pasją pracujemy dla małych firm jak i dużych-międzynarodowych organizacji, przez co nasze projekty są efektowne i efektywne. Oferujemy usługi, które nacechowane są:

 • zrozumieniem indywidualnych potrzeb i oczekiwań Klienta;
 • skutecznym oraz kompleksowym rozwiązywaniem problemów;
 • stosowaniem nowoczesnych i weryfikowalnych metodyk;
 • doświadczeniem w branży;
 • partnerstwem biznesowym z światowymi liderami rynku IT;
 • dostępem do aktualnych danych;
 • całkowitą niezależnością od dostawców rozwiązań;
 • etyką działań: cenimy sobie obiektywizm i uczciwość.


Wśród naszych Klientów znajdują się agencje, firmy, 
instytucje jak i podmioty komercyjne, które są znane 
zarówno na rynku polskim, jak i na rynkach światowych.

Do pobrania:

Resume: Link
Radwin: Link
Voxtronic_1: Link
Voxtronic_2: Link
Tactical: Link

Nota prawna

Oświadczenie:

Firma Digifence deklaruje funkcjonowanie firmowej witryny internetowej z najwyższą starannością, zasadami wiedzy technicznej oraz zasadami profesjonalizmu zawodowego, jak również zgodności z obowiązującymi przepisami prawa. Jednocześnie oświadczamy, iż dokładamy wszelkich możliwych starań by treści zawarte w niniejszym serwisie były jak najbardziej aktualne.

Jeżeli nie zaznaczono inaczej, to wszystkie -poza DIGIFENECE- znaki towarowe, nazwy własne marek, loga firmowe oraz symbole wyświetlane w firmowej witrynie internetowej są własnością firm trzecich, ich podmiotów stowarzyszonych i/lub partnerów.

Zdjęcia i grafiki użyte w firmowej witrynie internetowej są naszą własnością.


Informacje zawarte w firmowej witrynie internetowej 
są tylko ogólną informacją o naszej działalności 
oraz nie stanowią oferty zawarcia umowy w rozumieniu 
art. 66 Kodeksu Cywilnego. 

Kopiowanie, przedrukowywanie lub udostępnianie w innych 
mediach tekstów i/lub obrazów zamieszczonych na naszych
stronach internetowych jest możliwe wyłącznie za 
pisemną zgodą jej właściciela.

Jak pracujemy

Kto nas wspiera:

W trosce o rzetelność realizowanych na rzecz Klientów projektów,  oświadczamy, że zawarliśmy szerg umów z wiodącymi podmiotami na rynku. Współpracujemy z firmami rządowymi i prywatnymi zajmującymi się tematyką bezpieczeństwa oraz obronnością państwa.

Reprezentujemy producentów oraz firmy technologiczne z:
- Austra;
- Izrael;
- USA.

Łączą nas bliskie, zawodowe kontakty ze służbami, oraz podmiotami publicznymi związanymi z tym obszarem.

Dysponujemy umowami partnerskimi oraz aktualnymi akredytacjami producentów, które potwierdzają naszą zdolność do wykonania zleceń. Obsługa i proces realizacja zamówień odbywa się w porozumieniu i przy współpracy z największymi centrami dystrybucji wartości dodanej IT oraz VAR.

Organizacja pracy:

Firma DIGIFENCE oddaje w Państwa ręce wieloletnie doświadczenia zdobyte w największych firmach IT: wiedza na temat trendów rynkowych, narzędzi i technologii pozwoliły nam na wypracowanie autorskiej metodyki pracy.

Działamy z zachowaniem światowych standardów:

 • tylko sprawdzone technologie;
 • najlepsze rozwiązania i kooperanci;
 • czytelne procedury i logiczne zasady współpracy
 • pełna dokumentacja projektowa i powdrożeniowa;
 • wysoka skuteczność w działaniu.

Metodyka Projektowa:

Zarządzamy projektami Klientów w kategoriach planowania, organizacji i kontrolowania wszystkich aspektów projektu oraz motywowaniu wszystkich zaangażowanych w nie zasobów, aby osiągnąć cele projektu zgodnie z ustalonym terminem, kosztami i kryteriami. Planujemy i prowadzimy projekty z wykorzystaniem metod CPM i PERT. Zazwyczaj projekty składają się z dwóch faz:

Planowanie

Tutaj projekt jest definiowany: testuje się jego wykonalność, ustanawia cele, opracowuje szczegóły prac, przypisuje zasoby, ustala czas wykonania, zarządza i organizuje prace. CEL: Celem jej jest skuteczne wsparcie w doborze, parametryzacji oraz wyborze rozwiązania bądź systemu informatycznego wspomagającego procesy biznesowe, spełniającego określone kryteria w postaci wymagań funkcjonalnych i technicznych.

Wykonanie

W tej fazie dostarcza się zasoby, materiały, wykonuje prace, rozwiązuje powstałe problemy i na koniec przekazuje gotowy produkt klientowi. CEL: Podpisanie umowy na rozwiązanie jest tylko niezbędnym warunkiem i początkiem procesu doskonalenia organizacji Klienta w zakresie obsługi i rozwoju systemu. Końcowy sukces w tym zakresie zależy od wielu czynników, spośród których wymienić należy: poziom przygotowania, kompetencji, zaangażowania oraz adaptacji do zmian Zarządu i pracowników Klienta oraz skuteczność konsultantów dostawcy w realizacji celów przedsięwzięcia. Celem jest osiągnięcie celów Klienta w określonym budżecie, czasie i przy określonych wymaganiach oraz z góry zdefiniowanych zasobach. Praca z Klientem przebiega wg poniższego algorytmu: Wartością dla Klienta jest odpowiedź na pytanie „czy rozwiązanie lub system informatyczny spełnia potrzeby przedsiębiorstwa i dlaczego?”


Wartością dla Klienta jest osiągnięcie zamierzonych celów 
w określonym budżecie i czasie, przy założonym 
zaangażowaniu zasobów oraz określonych wymaganiach 
funkcjonalnych.

Jesteśmy elastyczną organizacją: każdorazowo, wspólnie 
z Klientem doprecyzowujemy zarówno zakres współpracy 
jak i model wdrożenia projektu.

Formularz Kontaktowy

Zapraszamy do współpracy! 

Prosimy o przesłanie nam wiadomości za pośrednictwem poniższego formularza.  Udzielimy odpowiedzi  bez zbędnej zwłoki.

DANE REJESTROWE FIRMY:


	DIGIFENCE
	Przy Skarpie 70 F lok. 78
	87-100 Toruń
	POLSKA
	NIP: 5211534273
	REGON: 362384916
	www.digifence.pl
	

Oferta

Lobbing:

Podstawę prawną naszych działań reguluje Ustawa o działalności lobbingowej w procesie stanowienia prawa, z dnia 7 lipca 2005 roku. Prowadzimy działania -w rozumieniu Ustawy- metodami prawnie dozwolonymi zmierzającymi do wywarcia wpływu na organy władzy publicznej w procesie stanowienia prawa. Jako podmiot działający na zlecenie oferujemy tzw. Mix efektów - czyli cztery główne kategoria zysków, którymi zazwyczaj zainteresowany jest Klient, są nimi:

Defensywne utrzymanie dogodnego dla Klienta status quo;
utrzymanie osiągniętej przez Klienta pozycji.
Ofensywne przeprowadzenie pożądanych przez Klienta zmian;
ograniczenie niekorzystnych dla Klienta rozwiązań.
Legislacyjne działania dotyczące ustaw, rozporządzeń czy uchwał organów samorządowych.
Decyzyjne działania, których celem jest uzyskanie określonej decyzji.

Lobbing w wykonaniu firmy Digifence należy postrzegać jako proces komunikacji, przekazu i nacisku w ujęciach:


Nadawca/Klient ► przekaz ► odbiorca
Nadawca/Klient ► cel ► decydenci
	

Konsulting:

Podejmowanie decyzji coraz silniej opiera się na dostępie do informacji o niespotykanej dotąd precyzji. W dzisiejszym otoczeniu biznesowym trudno sobie wyobrazić, aby funkcje systemów IT czy cyberbezpieczeństwa były realizowane z ołówkiem i kartką papieru. Pojawiła się zatem konieczność powiązania ich z istniejącymi u Klienta systemami informatycznym, poprzedzona skutecznym procesem audytu, doboru i dostawcy usług towarzyszących. Decydujące znaczenie w doborze systemu informatycznego i jego dostawcy mają indywidualne potrzeby informacyjne każdego Klienta. Dobór rozwiązań i systemów informatycznych i ich dostawców musi być każdorazowo dostosowany do specyfiki danej organizacji i problemów, jakie muszą zostać rozwiązane. Nasze usługi i konsulting oferują więcej niż zaawansowane rozwiązania gwarantujące spokój i bezpieczeństwo IT organizacji. To przede wszystkim filozofia działania, która prowadzi do wspólnego wypracowania najbardziej efektywnego systemu, gwarantującego bezpieczeństwo cybernetyczne organizacji Klienta.

"Nasze usługi i konsulting oferują więcej niż zaawansowane rozwiązania gwarantujące spokój i bezpieczeństwo IT organizacji. To przede wszystkim filozofia działania, która prowadzi do wspólnego wypracowania najbardziej efektywnego systemu, gwarantującego bezpieczeństwo cybernetyczne organizacji Klienta."

W naszej ofercie znajdą także Państwo usługi Public Relation oraz wsparcia i obsługi projektów, w tym: informacja dla odbiorców o wprowadzeniu Twojego biznesu/produktu na rynek; wyróżnienie biznesu/produktu na tle rozwiązań konkurencyjnych lub skojarzenia biznesowego z grupą docelową odbiorców. Oferujemy szerokie spektrum konsultingowe z zakresu:

 • konsultacji bezpieczeństwa IT;
 • hardening u(uszczelniania, zabezpieczania) systemów operacyjnych i urządzeń teleinformatycznych;
 • kwalifikacji firmowych procedur bezpieczeństwa;
 • projektowania dedykowanych polityk bezpieczeństwa;
 • projektowania zabezpieczeń kontrinwigilacyjnych;
 • wykrywania podsłuchów;
 • szkoleń w zakresie bezpieczeństwa IT.

łączność:

Digifence jest dystrybutorem rozwiązań firmy Radwin, wiodącego producenta systemów łączności integrujących głos, video i dane, co doskonale predestynuje je do wykorzystania w obszarze bezpieczeństwa publicznego. W naszej ofercie znajdują się rozwiązania typu punkt-punkt oraz punkt-wielopunkt, stanowiące szkielet sieci. Ponadto oferujemy autonomiczne systemy techniczno-operacyjne służące do zdalnego monitorowania i reagowania (w tym także fizycznej eliminacji zagrożeń) w zadanej strefie chronionej. Propozycje zastosowania:

 • ochrona obwodowa granicy;
 • bezpieczeństwo publiczne;
 • zabezpieczenie imprez masowych;
 • bezpieczna łączność (wojsko/służby).

 IT & SYSTEMY SPECJALNE:

Digifence jest oficjalnym dystrybutorem rozwiązań firmy Voxtronic. Oferujemy systemy inwestygacji śledczej i udowadniania procesowego na bazie łączności radiowej, komunikacji analogowej bądź cyfrowej, łączności GSM, GSM-R, VoIP lub TETRA. Systemy, które organizacją zarządzanie rejestrowaniem mowy i zapisu danych wraz z pełną korelacją danych ze źródeł niezależnych względem siebie) o poniższych funkcjach:

 • monitorowania, dokumentowania i analiza danych w bardzo wrażliwych obszarach działania;
 • systemy analiz dla banków oparte o scenariusze i raportowanie dla celów ubezpieczeniowych;
 • systemy monitorowanie połączeń telekomunikacyjnych (legalne podsłuchy);
 • systemy wykrywania nadużyć, ochrona przychodów;
 • systemy dokumentacji i analiz dla kolei, centrów kontroli ruchu powietrznego, firm autobusowych, zapewnienie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz śledzenie połączeń z pogróżkami.

W naszej ofercie są systemy przechwytywania monitoringu i naprowadania mediów komórkowych, satelitarnych UMTS/WIMAX. Na idywidualne zapytanie oferujemy inteligentne systemy strategiczne/systemy ostrzegania i lokalizowania, systemy zagłuszające, pasywne systemy przechwytywania i monitoringu GMS oraz systemy detekcji, monitoringu i zwalczania autonomicznych systemów latających (drony).

Wykonujemy zabezpieczenia pomieszczeń przed wyciekiem emisji elektromagnetycznej i RF. Oferujemy następujące zabezpieczenia kontrinwigilacyjne:

 • zabezpieczenia przed podsłuchem radiowym;
 • zabezpieczenia przed podsłuchem poprzez telefony komórkowe;zabezpieczenia przed podsłuchem IR i laserowym;
 • zabezpieczenia przed podsłuchem sejsmicznym;
 • zabezpieczenia przed skrytym rejestrowaniem rozmów;
 • zabezpieczenie przed przechwytem emisji z komputerów, ekranów itp.

Aplikacje:


Nasi programiści i eksperci od software tworzą 
aplikacje uzupełniające funkcjonalności Twoich 
systemów informatycznych. Rozwiązania softwarowe 
integrujemy z systemami funkcjonującymi w firmie 
Klienta. Dostarczamy aplikacje desktopowe/webowe, 
które współpracują z wieloma rodzajami baz danych: 

# aplikacje desktopowe dla Windows;
# aplikacje www w technologii ASP .NET MV;
# inne, wg indywidualnych wymagań Klienta.

Nasi programiści działają ww współpracy z fachowcami 
z różnych obszarów IT. Dzięki temu dysponują szerszym 
spojrzeniem na obszar biznesowy i technologiczny, 
którego dotyczy projekt. 

Pracujemy w oparciu o profesjonalne narzędzia oraz
komponenty gwarantujące estetykę, funkcjonalność 
i wydajność rozwiązania.